Petitie

Minister Schippers heeft besloten, dat in 2016 en 2017 de geboortezorg grondig zal worden hervormd. De afspraken tussen verschillende zorgverleners (de ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorg) worden zodanig strikt, dat er te weinig ruimte blijft voor vrouwen zelf om nog invloed te hebben op hun zwangerschap en bevalling. Concreet kan dit betekenen dat je als zwangere niet meer zelf de keuze hebt waar en onder welke begeleiding je wil gaan bevallen!

Wil je hier je wat tegen doen? Teken de petitie!