Borstvoeding

Borstvoeding geven is niet moeilijk of ingewikkeld, maar het gaat niet altijd vanzelf. Een cursus borstvoeding of consult in de zwangerschap, kan je helpen bij de voorbereiding. Je weet hierdoor wat je kan verwachten en waar je op kan letten. Soms heb je extra steun en begeleiding tijdens het geven van borstvoeding nodig.

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Je hebt een lactatiekundige vaak maar kort nodig en het kan voorkomen dat de problemen groter worden. Neem dan ook bijtijds contact op voor een consult als je vragen of problemen hebt.

De Mammapraktijk biedt begeleiding en advies bij:

 • onzekerheid
 • problemen bij aanleggen
 • pijnklachten
 • (dreigende) borstontsteking
 • problemen met de melkproductie
 • onvoldoende groei van de baby
 • borstvoeding bij een meerling
 • vroeggeboorte, ziekte of andere gezondheidsproblemen
 • medicijngebruik
 • kolven
 • werken en borstvoeding
 • afbouwen
 • spruw
 • het opnieuw op gang brengen van borstvoeding (relactatie)
 • advies na borstoperatie

De Mammapraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. 

In geval van een klacht rondom de begeleiding van de borstvoeding kun je, als we er samen niet uitkomen, terecht bij de NVL.

NVL

NVL Mission Statement
Borstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

WHO- code
Als lactatiekundige hou ik me aan de WHO-code. Dit is een internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen van moedermelk. Ouders moeten zelf een keuze maken voor de voeding van hun kind, zonder dat zij beïnvloed worden door commerciële partijen. Door de WHO-code is de reclame in  Nederland voor babyvoeding voor kinderen onder de zes maanden aan banden gelegd. Deze WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet-en regelgeving.  Dit betekent voor mij als lactatiekundige dat ik geen reclame maak of werk met producten van fabrikanten, die zich niet aan de WHO-code houden.

 

Bewaren