Borstvoeding

Covid-19 (Coronavirus)

Nu de maatregelen versoepeld zijn, kom ik weer aan huis voor een consult. Hierbij hou ik zo veel mogelijk de afstand aan van 1,5 meter. In het geval van een mondonderzoek bij de baby of het helpen bij het aanleggen, wijk ik hiervan af in overleg en na toestemming van jou.

Als iemand in je gezin of jij zelf klachten hebt, hoor ik het graag. Dan kan ik helaas niet langskomen, maar kunnen we samen kijken naar een andere oplossing zoals een telefonisch consult of videobellen.

Coronavirus en Borstvoeding: bron Unicef

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Alle moeders die in een getroffen of risicovolle regio wonen, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, moeten onmiddellijk een arts raadplegen en de instructies volgen.

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven – mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

 

Borstvoeding geven is niet moeilijk of ingewikkeld, maar het gaat niet altijd vanzelf. Een cursus borstvoeding of consult in de zwangerschap, kan je helpen bij de voorbereiding. Je weet hierdoor wat je kan verwachten en waar je op kan letten. Soms heb je extra steun en begeleiding tijdens het geven van borstvoeding nodig.

Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Je hebt een lactatiekundige vaak maar kort nodig en het kan voorkomen dat de problemen groter worden. Neem dan ook bijtijds contact op voor een consult als je vragen of problemen hebt.

De Mammapraktijk biedt begeleiding en advies bij:

 • onzekerheid
 • problemen bij aanleggen
 • pijnklachten
 • (dreigende) borstontsteking
 • problemen met de melkproductie
 • onvoldoende groei van de baby
 • borstvoeding bij een meerling
 • vroeggeboorte, ziekte of andere gezondheidsproblemen
 • medicijngebruik
 • kolven
 • werken en borstvoeding
 • afbouwen
 • spruw
 • het opnieuw op gang brengen van borstvoeding (relactatie)
 • advies na borstoperatie

De Mammapraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. 

In geval van een klacht rondom de begeleiding van de borstvoeding kun je, als we er samen niet uitkomen, terecht bij de NVL.

NVL

NVL Mission Statement
Borstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

WHO- code
Als lactatiekundige hou ik me aan de WHO-code. Dit is een internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen van moedermelk. Ouders moeten zelf een keuze maken voor de voeding van hun kind, zonder dat zij beïnvloed worden door commerciële partijen. Door de WHO-code is de reclame in  Nederland voor babyvoeding voor kinderen onder de zes maanden aan banden gelegd. Deze WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet-en regelgeving.  Dit betekent voor mij als lactatiekundige dat ik geen reclame maak of werk met producten van fabrikanten, die zich niet aan de WHO-code houden.

 

Bewaren